Historia

Początek działalności Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bielsku-Białej – pod nazwą Gminna Spółdzielnia – nastąpił kilka miesięcy po wyzwoleniu Podbeskidzia w 1945 roku. Początkowo Spółdzielnia obejmowała swoją działalnością wsie powiatu bielskiego: Mazańcowice, Komorowice Śląskie i Stare Bielsko.historia pawilon dc

Pierwsze organizacyjne zebranie, w którym uczestniczyło 100 osób, odbyło się w październiku 1945 roku. Uchwalono wówczas statut, wybrano dziewięcioosobową Radę Nadzorczą oraz ukonstytuował się społeczny Zarząd z przewodniczącym Jerzym Miklerem. Decyzją Sądu Okręgowego w Cieszynie Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego. Lata 1945 – 1987 to okres wielu zmian, zarówno strukturalnych jak i organizacyjnych. Zmieniał się zasięg działalności Naszej Spółdzielni obejmując nowe rejony – dzielnice Bielska-Białej w tym między innymi: Mikuszowice Śląskie i Krakowskie, Wapienicę i Hałcnów.

Po zmianach podziału administracyjnego w Polsce, które nastąpiły w 1975 roku, Spółdzielnia była największą w woj. bielskim, prowadząc działalność handlową, gastronomiczną, produkcyjną, skup produktów rolnych i zwierzęcych, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej i opał. W ramach działalności statutowej sprawowała także nadzór i opiekę nad Klubem Rolnika, Ośrodkami Nowoczesnej Gospodyni i kilkoma Spółdzielniami Uczniowskimi. Spółdzielnia w tym okresie zatrudniała ponad 600 pracowników. W 1987 roku, z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zarządu Jerzego Pasika i za zgodą Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni, przemianowano ją na Miejską Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, wychodząc tym samym naprzeciw wyzwaniom stawianym przez urbanistyczny rozwój Naszego miasta stopniowo przekształcający jej pierwotny obszar i zakres działalności.historia pawilon dc2

Dziś Miejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bielsku-Białej jest następcą i kontynuatorem dorobku już kilku pokoleń spółdzielców -członków Naszej Spółdzielni. Wartość księgowa majątku przekracza 4 mln zł i składa się na nią 16 obiektów i 25 działek usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. Działalność własną prowadzimy w części posiadanych obiektów.

Spółdzielnia zrzesza 98 członków mających udziały w wysokości 126.000 zł i zatrudnia 51 pracowników tworzących zespół łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz operatywność i inicjatywę. Właśnie to pozwoliło Nam trwale wpisać się w krajobraz gospodarczy Podbeskidzia poprzez sukcesywne modernizowanie Naszych obiektów i dostosowywanie ich do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku, wymogów unijnych i oczekiwań konsumentów.

70 lat działalności to tradycja, która zobowiązuje.