Dane adresowe


Miejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Katowicka 63
43-346 Bielsko-Biała
NIP: 547-005-16-35
REGON: 000341244
KRS: 0000068888
tel. 33 812 22 24
e-mail: poczta@miejska-spoldzielnia.pl

Roman Mikołajczyk

Prezes zarządu
tel. 33 812 22 24
e-mail: roman.mikolajczyk@miejska-spoldzielnia.pl

Jadwiga Łukoś

Społeczny Członek Zarządu – Główna Księgowa
tel. 33 812 36 44
e-mail: jadwiga.lukos@miejska-spoldzielnia.pl

Dorota Kwaśna

Kadry
tel. 33 821 16 50
e-mail: kadry@miejska-spoldzielnia.pl

Ewa Katana

Koordynator działalności handlowej
tel. +48 601 396 616
e-mail: ewa.katana@miejska-spoldzielnia.pl